Privacyverklaring

SAMENVATTING PRIVACYVERKLARING

Tessa B.V. (“Tessa”, ook aangeduid als “we”, “wij” en “ons”), verwerkt een aantal persoonsgegevens van jou (“Persoonsgegevens”) als gebruiker van de Vink App. Welke gegevens wij verwerken is afhankelijk hoe je jouw profiel hebt ingevuld in de Vink App en hoe je de Vink App gebruikt. 

Tessa gebruikt jouw Persoonsgegevens om:

 • onze diensten op jouw voorkeuren en interesses af te stemmen;
 • om contact met je op te kunnen nemen over producten die voor jou interessant kunnen zijn;
 • om je gebruik van de App mogelijk te maken;
 • van jouw interesses te leren, zodat wij jou gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen aanbieden; en
 • onze administratie uit te kunnen voeren.

Tessa verwerkt jouw Persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Tessa kan informatie delen met partners met wie zij samenwerkt in het kader van (gezamenlijke) acties mits je daarvoor toestemming hebt gegeven. Daarnaast delen wij Persoonsgegevens met leveranciers die ons helpen bij het verlenen van onze diensten aan jou, zoals bijvoorbeeld voor klantrelatiebeheer, analyses en het leveren van producten.

Je kunt contact opnemen met info@vink.ai om alles te weten over de Persoonsgegevens die we van je hebben, om deze Persoonsgegevens aan te passen, en/of om jouw voorkeuren te wijzigen en te verwijderen. 

Wil je meer weten over hoe we omgaan met jouw Persoonsgegevens? Lees dan hieronder de uitgebreide versie van onze Privacyverklaring.

UITGEBREIDE VERSIE PRIVACYVERKLARING

 

 • Tessa’s privacy beginselen

 

 • Tessa gebruikt jouw Persoonsgegevens altijd op een eerlijke, veilige manier en voldoet aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 
 • Tessa communiceert steeds transparant met jou over welke Persoonsgegevens we verwerken, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie je contact op kunt nemen indien je je zorgen maakt. 
 • Tessa neemt altijd redelijke voorzorgsmaatregelen om jouw Persoonsgegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat er geen onbevoegden bij kunnen.
 • Tessa beantwoordt vragen over de verwerking van jouw Persoonsgegevens altijd zonder onnodige vertraging via info@vink.ai

 

 • Waarin voorziet deze Privacyverklaring

 

In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten Persoonsgegevens Tessa verzamelt en hoe we die informatie verwerken, delen en beschermen.  Deze Privacyverklaring is van toepassing op Persoonsgegevens die worden verwerkt doordat je gebruikt maakt van de Vink app (“Vink App”) met hierin de Vink shoppinglist, Vink nieuwsbrieven en wanneer je contact opneemt met Tessa.

 

 • Wie is verantwoordelijk voor wat er met jouw Persoonsgegevens gebeurt?

 

Tessa B.V., gevestigd te Amsterdam, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens via de Vink App met hierin de Vink shoppinglist. Tessa is onderdeel van de Unilever Groep. 

 

 • Wat zijn Persoonsgegevens?

 

Persoonsgegevens betreffen informatie waarmee je direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals jouw naam, adres, woonplaats telefoonnummer, e-mailadres (ook wel “NAWTE-gegevens”), een IP-adres of andere (online) identifiers, aankoopgedrag en persoonlijke interesses. 

 

 • Persoonsgegevens die je aan Tessa verstrekt

 

We kunnen informatie rechtstreeks van je verzamelen wanneer je ons Persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt in de App,  boodschappenlijstjes samenstelt of met ons in contact treedt. Persoonsgegevens die wij rechtstreeks van je kunnen verzamelen en verwerken zijn onder meer jouw:

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • informatie over jouw interesses, zoals blijkt uit je samengestelde boodschappenlijstjes
 • (online) identifiers (cookie ID, IP nummer, apparaat nummer)

 

 • Wat gebeurt er als jij toestemming geeft?

 

Wanneer wij jouw Persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerken, vragen wij altijd uitdrukkelijk naar deze toestemming en alleen voor een specifiek omschreven doel. Wil je je gegevens niet meer delen met Tessa, dan kun je je voor de nieuwsbrieven afmelden, in de Vink App bij instellingen je account verwijderen of een email sturen naar info@vink.ai.

 

 • Voor welke doeleinden verwerkt Tessa jouw Persoonsgegevens?

 

Hierna vertellen wij aan je voor welke doeleinden wij je Persoonsgegevens verwerken en welke verwerkingsgrondslag wij daarbij gebruiken.

  1. Voor promotionele activiteiten en voor profilering zoals wij dat hierna hebben beschreven:
  • Promotionele activiteiten. Wanneer jij gepersonaliseerde aanbiedingen wilt ontvangen, dan kan jij ons toestemming geven om bepaalde gegevens van jou over je interesses te delen met onze deelnemende partners. Onder promotionele doeleinden vallen onder andere het verzenden van nieuwsbrieven, aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. 
  • Profilering. Hier onder valt onder andere het verzamelen, meten, combineren en delen van informatie om (niet-gevoelige) consumentprofielen te ontwikkelen, zodat wij en/of onze deelnemende partners de inhoud van websites en apps, informatie, reclames, producten en diensten beter op jouw interesses en voorkeuren kunnen afstemmen en voorspellingen te kunnen doen. Hiervoor worden potentieel identificerende gegevens gebruikt, zoals: (i) naam, e-mailadres en zoekgedrag in de Vink App, (ii) interactiegegevens, zoals IP-adres, gebruik van de Vink App en (online) identifiers

 

Grondslag: wanneer Tessa jouw Persoonsgegevens voor één van deze of beide doeleinde(n) verwerkt, dan doet Tessa dat op grond van jouw expliciete, specifieke, geïnformeerde en vrijelijk gegeven toestemming.

 

 1. Om contact met jou op te kunnen nemen nadat jij ons een vraag hebt gesteld of een klacht hebt gestuurd, bijvoorbeeld via info@vink.ai, is het voor Tessa noodzakelijk om jouw naam, e-mail adres, telefoonnummer en de desbetreffende vraag of klacht te verwerken. 

 

Grondslag: wanneer Tessa jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde verwerkt, dan doet Tessa dat op grond van ons gerechtvaardigd belang of om de overeenkomst uit te voeren die wij met je hebben voor het gebruik van de App. 

 

 1. Om wettelijke verplichtingen na te kunnen leven, is het voor Tessa noodzakelijk om jouw Persoonsgegevens, zoals jouw naam te verwerken;

Grondslag: wanneer Tessa jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde verwerkt, dan doet Tessa dat op grond van een wettelijke verplichting. 

 1. Om onze App te kunnen analyseren en verder te kunnen ontwikkelen en te beveiligen, zodat jij als gebruiker een zo goed mogelijke user experience ervaart, is het noodzakelijk om jouw Persoonsgegevens, zoals jouw e-mailadres, te verwerken. 

Grondslag: wanneer Tessa jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde verwerkt, dan doet Tessa dat op grond van jouw expliciete, specifieke, geïnformeerde en vrijelijk gegeven toestemming of op grond van ons gerechtvaardigd belang.

Tessa’s gerechtvaardigde belang betreft onder meer, het verbeteren van onze diensten en producten, waaronder de Vink App en om jou te informeren over onze (nieuwe) diensten, producten en marketingacties. Wanneer Tessa zich beroept op het gerechtvaardigd belang, dan heeft Tessa hier voorafgaand een gerechtvaardigd belang toets op toegepast. 

 

 • Hoe lang bewaart Tessa jouw Persoonsgegevens?

 

De Persoonsgegevens die Tessa van jou verwerkt voor bovenstaande doeleinden worden na een inactieve periode van één (1) jaar verwijderd of geanonimiseerd, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. Je bent inactief als je de Vink app van je telefoon of tablet afhaalt of als wij zien dat je geen actief gebruik meer maakt van de functionaliteit van de Vink app.

 

 

 • Met wie deelt Tessa jouw Persoonsgegevens?

 

Tenzij er sprake is van één van de volgende situaties, zullen wij jouw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming:

 • Wanneer jij jouw Persoonsgegevens aan ons verstrekt in het kader van een specifieke actie. In dat geval zullen wij jouw Persoonsgegevens verstrekken enkel aan de betreffende actiepartner. 
 • Wanneer wij jouw Persoonsgegevens aan derde partijen dienen te verstrekken op grond van een wettelijke verplichting.
 • Wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou om jouw Persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken. 

 

Tessa deelt jouw Persoonsgegevens met Unilever N.V. als je daar toestemming voor hebt gegeven via de Vink app. 

Wanneer Tessa jouw Persoonsgegevens deelt met derde partijen, dan betreffen dit nauwkeurig geselecteerde derde partijen. Denk hierbij aan leveranciers die ons helpen acties uit te voeren of bepaalde middelen leveren om bijvoorbeeld de Website en Apps van Tessa te hosten, te exploiteren en te onderhouden. Verder kan Tessa reclame- en marketingbureaus inschakelen om te helpen effectieve reclamecampagnes en acties aan te bieden en te analyseren. Dergelijke derde partijen handelen in de meeste gevallen in de hoedanigheid van verwerker van Tessa, met wie Tessa een (verwerkers)overeenkomst heeft afgesloten.

Gebruik van derde partijen

Voor een overzicht van de derde partijen waarmee wij samenwerken, zie hieronder:

Amazon AWS

Gebruik

Amazon AWS wordt gebruikt als primaire data opslag database en gegevensverwerking oplossing.

Welke data wordt verwerkt door deze partij

 • Email
 • Voornaam
 • Familienaam
 • Zoekgeschiedenis App

Instabug

Gebruik

Instabug wordt gebruikt voor crash analyse van de App.

Welke data wordt verstuurd naar deze partij

Instabug ontvangt enkel data als de gebruiker een crash rapporteert via de ‘schud en rapporteer’ feature in de app.

  • Email
  • App Versie
  • Mobiel OS
  • Mobiel Toestel Type
  • Locatie
  • Duratie van de app sessie
  • Netwerk logs

Mailchimp

Mixpanel

Gebruik

Mixpanel wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hoe de Vink applicatie gebruikt wordt om zo een betere gebruikerservaring te kunnen ontwikkelen.

Welke data wordt verwerkt door deze partij

  • Email
  • Voornaam
  • Familienaam
  • Favoriete email app
  • Zoekgedrag App

 

 • Verstrekking buiten de Europese Economische Ruimte 

 

Indien wij Persoonsgegevens delen met derde partijen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevinden, dan zorgen wij ervoor dat zij jouw gegevens in lijn met deze Privacyverklaring behandelen en dat de juiste maatregelen voor de internationale doorgifte van Persoonsgegevens zijn getroffen. Derde partijen die zich buiten de EER bevinden zijn in ieder geval: Instabug, Mailchimp, Mixpanel en Zendesk.

 

 • Kinderen

 

De Vink App is bedoeld voor gebruik door gebruikers ouder van 18 jaar en ouder. 

 

 • Jouw rechten en contact

 

Als je nog opmerkingen of vragen hebt over hoe wij omgaan met jouw Persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen via info@vink.ai. We zullen zo snel mogelijk reageren op je vraag, maar in ieder geval binnen vier weken. 

Je kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat je een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de Persoonsgegevens die wij van jou verzameld hebben.
 • Het recht op rectificatie of aanvulling van jouw gegevens indien deze feitelijk onjuist of onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
 • Het recht op verwijdering van jouw Persoonsgegevens. Daarbij dien je er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn jouw gegevens te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van Persoongegevens.
 • Het recht om een beperking van de verwerking van jouw Persoonsgegevens te verzoeken. 
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je het recht hebt jouw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. 
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Om ons te helpen met het verwerken van jouw verzoek, kunnen wij je om aanvullende Persoonsgegevens vragen als wij die nodig hebben om je te identificeren.

 

 • Autoriteit Persoonsgegevens

 

Vind je dat de verwerking van jouw Persoonsgegevens door ons in strijd is met de geldende privacywetgeving? Dan kun je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 • Wijzigingen in onze privacyverklaring

 

Tessa kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen je binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen van een eventuele relevante wijziging via de Vink App, onze website of via het bij ons bekende e-mailadres.

Deze Privacyverklaring is inhoudelijk voor het laatst aangepast op 27 november 2019. 

***Hi Vink gebruiker,

Helaas moeten we mededelen dat de Vink app zal ophouden te bestaan. Het lukt jammer genoeg niet langer om Vink in leven te houden en we hebben daarom het besluit genomen te stoppen. De app zal 31 mei offline gaan en is dan niet meer beschikbaar.

We zullen direct na het stoppen van de app alle accounts inclusief persoonlijke informatie verwijderen. Mocht je hier vragen over hebben, bekijk dan de algemene voorwaarden https://vink.ai/gebruikersvoorwaarden/.

We hopen dat je plezier hebt gehad met het gebruiken van de Vink app en willen je bedanken voor je deelname.

Groetjes,

Vink